Gegevensbescherming bij het geven van commentaar op onze blog

Beschrijving en omvang van de gegevensbescherming

Commentaren
Op onze openbare blog met artikelen over verschillende thema’s kunnen lezers commenteren op blogbijdragen te geven.

De volgende gegevens worden bij het commentariëren geregistreerd:

  • Pseudoniem (aangegeven gebruikersnaam)
  • Datum en tijdstip van commentaar
  • IP-adres van de gebruiker
  • E-mailadres

Juridische basis voor de gegevensverwerking 
Juridische basis voor de verwerking van de gegevens, die tijdens het commentariëren verstrekt worden, is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Doel van de gegevensverwerking
Het doel is een mogelijkheid te geven om commentaar te leveren op onze blogartikelen.
De opslag van het IP-adres van de persoon die commentaar geeft en de verwerking van de andere persoonsgegevens dienen om misbruik van de dienst te verhinderen.

Duur van de opslag
De tijdens het commentariëren geregistreerde IP-adres wordt in de regel na een termijn van 60 dagen gewist, wanneer het adres niet voor bewijsdoeleinden bewaard moet worden.

Verzet- en verwijderingsmogelijkheid
Wanneer een gebruiker een commentaar wil wissen, dan kunnen wij dit uitvoeren.

Terug naar de privacy verklaring