Gegevensbescherming bij een sollicitatie

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Deze aanwijzing voor de gegevensverwerking informeert u hoe wij met persoonsgegevens omgaan die u ons in het kader van uw sollicitatie per e-mail, upload of per post toestuurt. Bij sollicitaties per e-mail niet vergeten dat, afhankelijk van de instellingen van uw mailserver, de gegevens soms niet gecodeerd doorgestuurd worden.

De carrièrewebsite wordt door Sunny Cars GmbH en autobooker.com GmbH samen in de zin van art. 26 AVG bedreven.

Directe reclame
Wij bieden op de carrièrepagina de mogelijkheid om direct met de personeelsafdeling in contact te treden ("Contact"). De persoonsgegevens, die u ons in het kader van uw sollicitatie ter beschikking stelt, worden alleen voor de sollicitatieprocedure gebruikt. 

Een verwerking van deze gegevens voor een ander doel of een doorgave van de gegevens aan derden vindt niet plaats. 

Meer informatie over de verwerking van bij elektronisch contact ingevoerde gegevens 

De volgende gegevens worden door ons verwerkt:
• E-mailadres
• Sollicitatiedocumenten
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer

Uw gegevens als sollicitant worden na ontvangst van de sollicitatie door de personeelsafdeling beoordeeld. Passende sollicitaties worden dan intern doorgegeven aan de afdelingshoofden voor de vacature in kwestie. In de onderneming hebben alleen personen toegang tot uw gegevens die deze voor de correcte afloop van onze sollicitatieprocedure nodig hebben.

Juridische basis voor de gegevensverwerking 
Juridische basis voor de verwerking van de gegevens is art. 88 AVG i. v. m. § 26 (1) regel 1 BDSG 2018. Persoonsgegevens mogen verwerkt worden wanneer dit nodig is om een beslissing over de rechtvaardiging van een arbeidsovereenkomst te nemen.

Indien de gegevens na de sollicitatieprocedure eventueel nodig zijn voor de wettelijke opvolging, dan kan een gegevensverwerking op basis van de voorwaarden van art. 6 AVG, in het bijzonder voor het waarnemen van legitieme belangen volgens art. 6 lid 1 lit. f) AVG gebeuren. Ons belang bestaat dan in het geldend maken of afweren van claims.

Doel van de gegevensverwerking
In het kader van uw sollicitatie gebruiken wij alleen gegevens die direct of persoonlijk van u afkomstig zijn (gegevens uit de sollicitatie) en wij gebruiken deze uitsluitend voor het voorziene doel, namelijk de uitvoering van de selectieprocedure en het invullen van de vacature. Een verder onderzoek naar uw persoon, bijvoorbeeld door middel van zoekmachines of in sociale media, gebeurt niet door ons.

Duur van de opslag
Wanneer wij over een door u verstrekte toestemming geen langere termijn overeengekomen zijn, worden uwsollicitatiedocumenten na maximum zes maanden na afsluiting van de sollicitatieprocedure gewist. Dit geldt zowel voor schriftelijke als voor elektronische sollicitaties.
Bij een toestemming voor een langere opslag in onze sollicitatiepool worden de gegevens na afloop van twee jaar gewist.

Indien utijdens de sollicitatieprocedure voor een vacature aanvaard bent, worden de gegevens uit het sollicitatiegegevenssysteem naar ons personeelsinformatiesysteem overgedragen.

Verzet- en verwijderingsmogelijkheid
De carrièrewebsite wordt door Sunny Cars GmbH en autobooker.com GmbH gemeenschappelijk in de zin van art. 26 AVG bedreven. Fundamentele informatie over de gegevensbescherming, in het bijzonder over uwrechten als getroffen persoon vind uin de gegevensbeschermingsverklaringen van Sunny Cars GmbH en autobooker.com GmbH.

Het is vanzelfsprekend mogelijk een sollicitatie in te trekken. In dit geval worden alle daarmee in verband staande gegevens onmiddellijk door ons gewist, wanneer een door de wetgever voorgeschreven opslagtermijn dit niet verhindert.

Terug naar de privacy verklaring