Gegevensbescherming bij gebruik van de website en aanmaken van logfiles

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij het bezoek aan onze website worden gegevens door de webserver geregistreerd voor de overdracht van gegevens (informatie van het computersysteem van de oproepende computer) en deels in protocolbestanden (logfiles) op de webserver opgeslagen. Deze logfiles geven bijvoorbeeld informatie over het gebruikte apparaat, de gebruikte browser, tijdstip van toegang, de zogenaamde referrer en het doorgestuurde aantal gegevens.

Hierbij worden de volgende gegevens geregistreerd:

  • Opgeroepen document (URL)
  • Opgeroepen gegevenshoeveelheid
  • Status van de oproep (succes/fout)
  • Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
  • IP-adres van de gebruiker
  • Bedrijfssysteem van de gebruiker
  • Optioneel de verwijzende URL (referrer)
  • Datum en tijdstip van de toegang
  • Websites, vanwaar het systeem van de gebruiker op onze website komt
  • Websites, die door het systeem van de gebruiker via onze website opgeroepen worden

De gegevens worden in de server-logfiles van ons systeem opgeslagen. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

Juridische basis voor de gegevensverwerking
De juridische basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en van de logfiles is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om een uitlevering van de website van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logfiles gebeurt om de correcte werking van de website te verzekeren. Verder dienen de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te garanderen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

In deze doelen ligt ook ons legitieme interesse aan de gegevensverwerking volgen art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra ze voor het bereiken van het doel van hun registratie niet meer noodzakelijk zijn. In geval van de registratie van de gegevens om de website ter beschikking te stellen is dit het geval wanneer de betreffende sessie beĆ«indigd is. 
In geval van opslag van de gegevens in logfiles is dit ten laatste na 90 dagen het geval. Een langere opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende client niet meer mogelijk is.

Verzet- en verwijderingsmogelijkheid
De registratie van de gegevens op de website en de opslag van de gegevens in logfiles is absoluut noodzakelijk voor het gebruikvan de website. Bijgevolg bestaat geen verzetmogelijkheid voor de gebruiker.

Terug naar de privacy verklaring