Gegevensbescherming bij het aanmaken van een account

Beschrijving en omvang van de gegevensbescherming

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om, met vermelding van persoonsgegevens, een login aan te maken en zich te registreren. De gegevens worden daarbij in een invoervenster ingegeven en naar ons gestuurd en opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. 

De volgende gegevens worden tijdens het registratieproces geregistreerd:

  • E-mailadres
  • Wachtwoord
  • Aanspreektitel (geslacht)
  • Voor- en achternaam
  • Adres (straat en huisnummer, postcode en plaats)
  • Optioneel: telefoonnummer, faxnummer, mobiel nummer en geboortedatum
  • Taal

In het kader van het registratieproces wordt een toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens gevraagd.

Juridische basis voor de gegevensverwerking
Juridische basis voor de verwerking van de gegevens is het bestaan van een toestemming van de gebruiker volgens art. 6 lid 1 lit. a AVG.

Doel van de gegevensverwerking
Een registratie van de gebruiker is noodzakelijk voor het ter beschikking stellen van persoonsgegevens voor bepaalde diensten, die op aanvraag van de klant ter beschikking gesteld worden, bijvoorbeeld Quick Check In.

Duur van de opslag
De tijdens de registratieprocedure geregistreerde gegevens worden gewist, wanneer de registratie op onze website opgeheven wordt wanneer er geen wettelijke redenen bestaan die dit verhinderen (bewaartermijnen, traceerbaarheid).

Verzet- en verwijderingsmogelijkheid
Als gebruiker heeft u steeds de mogelijkheid de registratie te annuleren. De over u opgeslagen gegevens kunt u steeds zelf veranderen of wissen of laten veranderen of laten wissen.

Terug naar de privacy verklaring