Reisinformatie

Autohuur maakt jouw vakantie compleet en om daar optimaal van te kunnen genieten, adviseren wij om je reisplannen goed voor te bereiden! Zorg er voor dat je op de hoogte bent van alle (in)reisregels van je vakantiebestemming. Wij hebben belangrijke en relevante informatie voor je verzameld, over bijvoorbeeld de benodigde reisdocumenten en de gezondheidsvoorschriften.

Op deze pagina vind je alvast de informatie voor onze topbestemmingen voor iedereen met de Belgische nationaliteit. Staat jouw vakantiebestemming hier niet bij? Geen zorgen! Wanneer jij een huurauto reserveert, sturen we je een link naar onze handige configurator. Daarmee kun je snel de regels voor jouw vakantieland bekijken zodat je altijd op de hoogte bent van de actuele (in)reisregels. Dat is pas zorgeloos instappen!

Bekijk hier de reisinformatie voor:

Spanje

Italië

Griekenland

Portugal

 

Autohuur reisinformatie

 


 

Reisinformatie Spanje

Bestemming Spanje / nationaliteit België

Inreisvereisten

Coronavirus: De inschrijving is gedeeltelijk mogelijk. Reizigers uit de volgende regio's mogen binnenkomen: EU, Schengengebied. Bovendien is de binnenkomst uit de volgende derde landen opnieuw toegestaan https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm.). De toelatingseis is gekoppeld aan het land van vertrek en niet aan de nationaliteit van de reizigers.

De maatregelen verschillen momenteel echter sterk van gebied tot gebied en het is daarom absoluut noodzakelijk om bij de bevoegde missie in het buitenland inlichtingen in te winnen over de huidige stand van zaken alvorens een geplande reis te beginnen.

Reizigers die voor het begin van de reis buiten de toegestane landen zijn gebleven, moeten er rekening mee houden dat hun de toegang wordt geweigerd. Dit betreft de laatste 14 dagen voor de invoer.

Reizen binnen het land:

Reizen binnen het land is tot nader order slechts gedeeltelijk mogelijk. Een overzicht van de huidige lokale maatregelen is te vinden op de volgende link: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm).

Binnenlandse reizen naar de Balearen
- Afhankelijk van de besmettingssituatie in de andere autonome gemeenschappen kan het nodig zijn dat de reizigers een bewijs van test overleggen en een afzonderlijk toelatingsformulier invullen. - Voor welke reizigers dit geldt, zie de volgende link: [https://www.ibsalut.es/es/viajar-a-baleares/.] - Reizigers van 12 jaar en ouder die een test moeten ondergaan, moeten een negatieve PCR- of antigeentest kunnen voorleggen. - De PCR-test mag niet ouder zijn dan 72 uur en de antigeentest niet ouder dan 48 uur. - Het inschrijvingsformulier voor de Balearen is te vinden op de volgende link: https://viajarabaleares.ibsalut.es/formulario/?locale=es (https://viajarabaleares.ibsalut.es/formulario/?locale=es). De QR-code die hierdoor wordt gegenereerd, moet worden meegenomen.

Binnenlandse reizen naar de Canarische Eilanden
- Reizen vanuit andere autonome gemeenschappen naar de Canarische Eilanden is niet aan beperkingen onderhevig. - In afwijking hiervan kunnen de respectieve vervoerbedrijven niettemin hun eigen eisen aan de reizigers stellen. Gelieve u hierover tijdig van tevoren te informeren.
Belangrijk bij binnenkomst:

Een negatieve COVID-19 test is vereist.

- Verplichte tests zijn van toepassing op reizigers uit risicogebieden en op alle reizigers uit het VK. De indeling van de risicogebieden is te vinden op de volgende link: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm). - De betrokken reizigers moeten een negatief testresultaat volgens de NAAT-procedures (bij voorbeeld PCR, TMA, LAMP en andere) voorleggen, dat niet ouder dan 72 uur mag zijn. - Antigeentests die in de EU zijn erkend en niet meer dan 48 uur oud zijn, worden ook aanvaard, maar niet van reizigers uit het VK. - Het resultaat moet in het origineel, als afdruk of elektronisch en in het Spaans, Duits, Frans of Engels worden ingediend. Het moet de naam, de datum van de test, de plaats van het laboratorium, de testmethode en het uiteindelijke negatieve testresultaat bevatten. - Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testen. Een inschrijvingsformulier/gezondheidsformulier is vereist. - Reizigers per vliegtuig moeten het volgende formulier invullen: https://www.spth.gob.es/ (https://www.spth.gob.es/.). - Reizigers over zee moeten het volgende formulier invullen: https://spthm.puertos.es (https://spthm.puertos.es). - Als alternatief kan voor de registratie de app https://www.spth.gob.es (https://www.spth.gob.es) worden gebruikt. - Het formulier moet binnen 48 uur voor binnenkomst worden ingevuld. - Er wordt een QR-code gegenereerd die bij binnenkomst moet worden getoond. Luchtreizigers moeten er rekening mee houden dat de vereiste QR-code alleen zal worden gegenereerd als zij hun stoelnummer op het formulier vermelden. Gezondheidscontroles moeten bij aankomst worden verwacht. Problemen kunnen zich voordoen als reizigers ziektesymptomen vertonen. Getroffen reizigers moeten quarantainemaatregelen of inreisverboden verwachten. Als reizigers tijdens hun reis positief testen op het coronavirus, moeten ze verwachten dat er verdere maatregelen worden genomen.

Canarische Eilanden
Dezelfde testvoorschriften gelden als voor de toegang tot het vasteland.

Balearen
Dezelfde testvoorschriften gelden als voor de toegang tot het vasteland.

Advies voor gevaccineerde of herstellende reizigers:

Reizen van risicogebieden naar het vasteland
- Reizigers van 12 jaar en ouder die uit een risicogebied of uit het VK komen, kunnen van de testverplichting worden vrijgesteld als zij volledig gevaccineerd zijn. - De volledige vaccinatie moet ten minste 14 dagen voor de reis hebben plaatsgevonden. - Welke vaccinatiebewijzen worden erkend, kunt u lezen op de volgende link: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm). - Degenen die herstellen uit risicogebieden, maar niet uit het VK, kunnen ook worden vrijgesteld van tests als zij kunnen aantonen dat hun herstel van COVID-19-infectie niet meer dan 180 dagen geleden plaatsvond. - Op de volgende link kunt u lezen welk bewijs van invordering wordt erkend: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm). - De betreffende drukproeven moeten elektronisch worden ingediend of worden afgedrukt in het Spaans, Engels, Frans of Duits.

Reizen van derde landen naar het vasteland
- Gevaccineerde reizigers uit derde landen mogen Spanje opnieuw binnenkomen en kunnen worden vrijgesteld van de testverplichting indien zij een erkend bewijs van vaccinatie kunnen overleggen. - De volledige vaccinatie moet ten minste 14 dagen voor de aanvang van de reis zijn uitgevoerd. - Welke vaccinatiebewijzen worden erkend, kunt u lezen op de volgende link: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm).

Reizen naar de Canarische Eilanden
- Reizigers uit risicogebieden die zijn ingeënt of hersteld, kunnen worden vrijgesteld van de testverplichting. - Gevaccineerde en herstelde personen moeten een officieel bewijs overleggen dat aan de volgende eisen voldoet: [https://www.hellocanaryislands.com/travelling-to-the-canary-islands/.]

Reizen naar de Balearen
- Gevaccineerden en herstellende personen die vanuit andere autonome gemeenschappen naar de Balearen reizen, kunnen worden vrijgesteld van de vereisten inzake tests en inreisformulieren. - De vereisten hiervoor zijn te vinden op de volgende link: https://www.ibsalut.es/es/viajar-a-baleares/ (https://www.ibsalut.es/es/viajar-a-baleares/).
Doorgang:

Doorvoer is tot nader order slechts gedeeltelijk mogelijk.

- Doorreizigers over land moeten verplicht worden getest indien zij uit risicogebieden komen. - Reizigers op doorreis door de lucht of over zee kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling als zij de doorreiszone niet verlaten, maar zij moeten de voorwaarden nagaan bij hun respectieve luchtvaartmaatschappij of scheepvaartmaatschappij. - Reizigers in transit moeten het inschrijvingsformulier invullen.
Belangrijk op de plaats van bestemming:

Er zullen beperkingen zijn op het openbare leven. Deze zijn tot nader order van toepassing. Regionale verschillen binnen het land kunnen zich te allen tijde voordoen. Een overzicht van de huidige maatregelen is te vinden op de volgende link: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania/otrosIdiomas.htm (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania/otrosIdiomas.htm).

- Hotels/vakantieverblijven: open - Restaurants/Cafés: open met beperkingen - Bars: open met beperkingen - Clubs: open met beperkingen * gedeeltelijk alleen met vaccinatie-, herstel- of testcertificaat - Winkels: open met beperkingen - Musea/Monumenten: open met beperkingen - Bioscopen/theaters: open met beperkingen - Stranden: open met beperkingen - Openbaar vervoer: beschikbaar met beperkingen - Maskeringsplicht: ja * in gesloten openbare ruimten en openbaar vervoer - buitenshuis alleen als de minimumafstand niet kan worden gehandhaafd - Minimale afstand: 1.50 Meter - Verbod op montage: gedeeltelijk * regionaal verschillend - App: https://radarcovid.gob.es (https://radarcovid.gob.es)

Inreizen is met de volgende documenten mogelijk:
Paspoort
Het reisdocument moet bij het inreizen geldig zijn.

Kinderpaspoort
Het reisdocument moet bij het inreizen geldig zijn.

Legitimatiebewijs/Identiteitskaart
Het reisdocument moet bij het inreizen geldig zijn.

Let er a.u.b. op dat uw reisdocumenten volledig zijn, in goede staat verkeren en over voldoende lege pagina’s beschikken.

Burgers uit het Schengengebied kunnen binnen de lidstaten vrij reizen. Het wordt aangeraden een reisdocument (paspoort/legitimatiebewijs) bij u te hebben. In individuele gevallen en in uitzonderlijke situaties kan er worden gecontroleerd en kan het zijn dat u zich moet legitimeren.


Documenten die gemeld zijn als verloren/gestolen:
Het wordt afgeraden in te reizen met documenten die als verloren/gestolen gemeld zijn. Het kan namelijk voorkomen dat deze in het systeem van de grenscontroleposten nog als verloren/gestolen staan geregistreerd; dit kan ertoe leiden dat het inreizen wordt geweigerd.

Eisen van de luchtvaartmaatschappij:
Win a.u.b. voorafgaand aan de reis informatie in bij uw luchtvaartmaatschappij met betrekking tot de mee te nemen documenten. In sommige gevallen wijken de eisen van de luchtvaartmaatschappijen af van de wettelijke bepalingen.

Minderjarigen hebben een eigen identiteitsbewijs nodig en de toestemming van degene die belast is met het ouderlijk gezag indien ze alleen reizen of door slechts één ouder worden begeleid.
Tevens hebben minderjarige reizigers het volgende nodig:
- Een officieel bekrachtigde verklaring van instemming

Minderjarigen met de Spaanse nationaliteit die niet door een voogd worden begeleid, hebben een uitreisvergunning nodig om het land te verlaten. Dit geldt ook voor minderjarigen met een dubbele Spaanse nationaliteit.

Autohuur in Spanje tijdens corona

Reis je niet met je eigen gezin? Dan is het dragen van een mondkapje in de huurauto verplicht. In de huurauto hoeft geen afstand gehouden te worden. Je kunt in alle gevallen gewoon met de normale bezetting plaatsnemen in de huurauto. 

Reisinformatie Italië

Bestemming Italie / nationaliteit België

Inreisvereisten

Coronavirus: De inschrijving is gedeeltelijk mogelijk. Reizigers uit de volgende lijst kunnen zich aanmelden: https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html. Alleen reizigers uit de landencategorieën A, C en D van de gekoppelde lijst hebben momenteel recht op toegang tot het land. Doorslaggevend is het verblijf in de laatste 14 dagen vóór de binnenkomst.

Er zij echter op gewezen dat het reizen binnen het land momenteel aan beperkingen is onderworpen en dat de toegang derhalve kan worden geweigerd indien de eindbestemming van de reizigers in een andere regio ligt dan de plaats van binnenkomst. Bovendien kunnen te allen tijde op korte termijn inreisverboden voor afzonderlijke regio's worden opgelegd. Reizigers moeten daarom in elk geval tijdig voor het begin van hun reis bij hun bevoegde missie in het buitenland nagaan of hun reis kan doorgaan zoals gepland.

Reizigers die voor het begin van de reis buiten de toegestane landen zijn geweest, moeten quarantainemaatregelen of weigering van toegang verwachten. Dit betreft de laatste 14 dagen voor de invoer.

Reizen binnen het land:

Reizen binnen het land is tot nader order slechts gedeeltelijk mogelijk.

- Binnen het land zijn de regio's en autonome provincies ingedeeld op basis van hun besmettingsgraad (wit, geel, oranje en rood). - Reizen tussen witte en gele zones is mogelijk, terwijl voor oranje en rode zones beperkingen gelden. Reizigers die kunnen aantonen dat zij volledig tegen COVID-19 zijn ingeënt of dat zij van de ziekte zijn hersteld, kunnen echter een zogenaamd groen certificaat krijgen, waarmee zij ook tussen de oranje en rode zones mogen reizen. Dit certificaat is 6 maanden geldig. - Hetzelfde geldt voor mensen die een negatieve snelle test kunnen aantonen, maar die slechts 48 uur het groene certificaat krijgen. Certificaten van andere EU-landen worden ook erkend. - De indeling in categorieën en nadere informatie over de respectieve toepasselijke maatregelen zijn te vinden onder de volgende link: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5367&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5367&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto).
Quarantainemaatregelen:

Bij binnenkomst worden quarantainemaatregelen van maximaal 5 dagen toegepast. Deze zijn geldig tot nader order. Dit geldt voor reizigers uit land categorie D in de hierboven gelinkte lijst.

Belangrijk bij binnenkomst:

Een negatieve COVID-19 test is vereist. De test moet een PCR- of antigeentest zijn.

- Voor reizigers uit landen van categorie C en het Verenigd Koninkrijk of de Britse Overzeese Gebiedsdelen, mag het niet ouder zijn dan 48 uur. - Voor reizigers uit land categorie D, mag het niet ouder zijn dan 72 uur. - Het testresultaat moet in het Engels, Italiaans, Frans of Spaans worden weergegeven. - Bewijs van het digitale EU-certificaat COVID zal worden aanvaard. - Testen is niet verplicht voor kinderen jonger dan 6 jaar. - Reizigers moeten zich ook binnen 48 uur na aankomst laten registreren bij de plaatselijke Italiaanse gezondheidsdienst (zie https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivolgersi) (https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivolgersi)) . COVID-19 tests worden ter plaatse uitgevoerd. Reizigers uit land categorie D worden getest nadat hun isolatieperiode is verstreken. Een inschrijvingsformulier/gezondheidsformulier is vereist. U vindt het formulier op de volgende link: https://app.euplf.eu. - Er wordt een QR code gegenereerd die reizigers moeten tonen. - De papieren versie van het formulier wordt nu alleen geaccepteerd als online-inschrijving om technische redenen niet mogelijk is. - U kunt het papieren formulier vinden op de volgende link: [https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html.] Gezondheidscontroles moeten bij aankomst worden verwacht. Problemen kunnen zich voordoen als reizigers ziektesymptomen vertonen. Getroffen reizigers moeten quarantainemaatregelen of inreisverboden verwachten. Als reizigers tijdens hun reis positief testen op het coronavirus, moeten ze verwachten dat er verdere maatregelen worden genomen.
Advies voor gevaccineerde of herstellende reizigers:

- Reizigers uit landencategorie C die kunnen aantonen dat zij volledig tegen COVID-19 zijn ingeënt of van de ziekte zijn hersteld, kunnen worden vrijgesteld van de testplicht. Daartoe moeten zij een bewijs van inenting of genezing overleggen dat aan de volgende eisen voldoet: https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html (https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html). - Reizigers uit land categorie D kunnen onder de gekoppelde voorwaarden vrijstelling krijgen van de quarantaineverplichting, maar niet van de testverplichting. - Minderjarigen onder de 18 jaar kunnen ook van quarantaine worden vrijgesteld als zij niet gevaccineerd zijn en reizen met een gevaccineerde of herstellende ouder. Zij moeten echter wel verplicht worden getest.
Doorgang:

Doorvoer is tot nader order slechts gedeeltelijk mogelijk. De doorreis vanuit de EU/Schengen-landen is tot 36 uur onbeperkt indien van particulier vervoer gebruik wordt gemaakt. Reizigers die met het openbaar vervoer reizen, dienen de voorschriften bij de desbetreffende vervoersmaatschappij te controleren.

Belangrijk op de plaats van bestemming:

Er zullen beperkingen zijn op het openbare leven. Deze zijn tot nader order van toepassing. Regionale verschillen binnen het land kunnen zich te allen tijde voordoen.

- Er komen strengere beperkingen en ook sluitingen van bepaalde plaatsen binnen de rode zones van het land. De indeling en nadere informatie over de respectieve maatregelen zijn te vinden op de volgende link: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5367&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5367&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto). - Bovendien is een "groen paspoort", een bewijs van test-, vaccinatie- of herstelstatus, vereist voor de toegang tot sommige openbare en overdekte voorzieningen. Dit geldt ook voor Vaticaanstad. - Noodtoestand: ja - Hotels/vakantieverblijven: open met beperkingen - Restaurants/Cafés: open met beperkingen - Bars: open met beperkingen - Winkels: open - Musea/bezienswaardigheden: gedeeltelijk open - Bioscopen/theaters: gedeeltelijk open - Stranden: open met beperkingen - Openbaar vervoer: beschikbaar met beperkingen - Particuliere voertuigen: beperkt aantal personen van maximaal 3 personen uit verschillende huishoudens, inclusief chauffeur - Maskeringsplicht: ja - in gesloten openbare ruimten; buitenshuis indien de minimumafstand niet in acht kan worden genomen; in voertuigen indien de personen niet tot hetzelfde huishouden behoren - Minimale afstand: 1.00 Meter - Verbod op montage: ja, van 2 personen - App: https://www.immuni.italia.it

Inreizen is met de volgende documenten mogelijk:
Paspoort
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Kinderpaspoort
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Legitimatiebewijs/Identiteitskaart
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Let er a.u.b. op dat uw reisdocumenten volledig zijn, in goede staat verkeren en over voldoende lege pagina’s beschikken.

Burgers uit het Schengengebied kunnen binnen de lidstaten vrij reizen. Het wordt aangeraden een reisdocument (paspoort/legitimatiebewijs) bij u te hebben. In individuele gevallen en in uitzonderlijke situaties kan er worden gecontroleerd en kan het zijn dat u zich moet legitimeren.


Documenten die gemeld zijn als verloren/gestolen:
Het wordt afgeraden in te reizen met documenten die als verloren/gestolen gemeld zijn. Het kan namelijk voorkomen dat deze in het systeem van de grenscontroleposten nog als verloren/gestolen staan geregistreerd; dit kan ertoe leiden dat het inreizen wordt geweigerd.

Eisen van de luchtvaartmaatschappij:
Win a.u.b. voorafgaand aan de reis informatie in bij uw luchtvaartmaatschappij met betrekking tot de mee te nemen documenten. In sommige gevallen wijken de eisen van de luchtvaartmaatschappijen af van de wettelijke bepalingen.

Minderjarigen hebben een eigen identiteitsbewijs nodig en de toestemming van degene die belast is met het ouderlijk gezag indien ze alleen reizen of door slechts één ouder worden begeleid.
Tevens hebben minderjarige reizigers het volgende nodig:
- Een officieel bekrachtigde verklaring van instemming

Dit geldt voor minderjarigen onder de 15 jaar.

Autohuur in Italië tijdens corona

In Italië geldt een afstandsregel in de huurauto. Wanneer je met een gezin met kinderen reist, heeft dit geen gevolgen. In alle andere gevallen betekent het dat er afstand gehouden moet worden en er daardoor minder personen in de huurauto passen. Hierbij gelden de volgende regels:

- De stoel naast de bestuurder dient altijd vrij te blijven
- Wanneer de passagiers een mondkapje dragen, mogen er 1 tot 2 personen per rij plaatsnemen
- Worden er geen mondkapjes gedragen, dan is slechts 1 persoon per rij toegestaan
Dit betekent dus dat in een huurauto met 5 zitplaatsen maximaal 3 personen mogen plaatsnemen.

Reisinformatie Griekenland

Bestemming Griekenland / nationaliteit België

Inreisvereisten

Coronavirus: De inschrijving is gedeeltelijk mogelijk. Reizigers uit de volgende lijst kunnen zich aanmelden: https://travel.gov.gr/#/. Reizigers moeten binnenkomen vanuit een land op de gekoppelde lijst en moeten ook ingezetene zijn van het betrokken land of kunnen aantonen dat zij daar permanent verblijven, bijvoorbeeld door middel van een verblijfsvergunning. Bovendien is binnenkomst momenteel alleen mogelijk via bepaalde grensovergangen, die u ook kunt vinden onder de vermelde link.

Reizigers die voor het begin van de reis buiten de toegestane landen zijn gebleven, moeten er rekening mee houden dat hun de toegang wordt geweigerd. Dit betreft de laatste 14 dagen voor de invoer.

Reizen binnen het land:

Reizen binnen het land is tot nader order slechts gedeeltelijk mogelijk.

- Reizen op het vasteland en ook naar de eilanden is mogelijk. Voor interregionale binnenlandse reizen is echter een certificaat vereist van volledige vaccinatie, herstel van COVID-19 of een negatieve test. De precieze vereisten kunt u hier lezen: https://travel.gov.gr/#/ (https://travel.gov.gr/#/). - De volgende gezondheidsverklaring moet worden ingevuld indien reizigers per veerboot tussen de eilanden en het vasteland reizen: https://sea.travel.gov.gr/#/ (https://sea.travel.gov.gr/#/). - Reizigers dienen bij hun luchtvaartmaatschappij of veerbootmaatschappij na te vragen of er mogelijke variaties of verdere vereisten zijn.
Belangrijk bij binnenkomst:

Een negatieve COVID-19 test is vereist.

- De test moet zijn uitgevoerd met de PCR-methode en mag niet ouder zijn dan 72 uur. In de tussentijd wordt een negatieve antigeentest van niet meer dan 48 uur oud ook aanvaard, maar niet door reizigers uit Montenegro. Het testresultaat moet afkomstig zijn van een erkend laboratorium en in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Grieks, Spaans of Russisch zijn gesteld. De volledige naam moet overeenstemmen met de naam in het paspoort of een ander erkend reisdocument. - Het wordt aanbevolen het nummer van het paspoort of de identiteitskaart in het testresultaat op te nemen. - Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testen. - Reizigers die geen geschikt testresultaat kunnen voorleggen, zullen aan quarantainemaatregelen worden onderworpen of de toegang zal worden geweigerd. COVID-19 tests worden ter plaatse uitgevoerd. Dit gebeurt op willekeurige basis, afhankelijk van de QR-code, en in principe ook bij binnenkomst uit bepaalde landen, waarover u zich moet informeren bij uw bevoegde missie in het buitenland. De test is gratis. Een inschrijvingsformulier/gezondheidsformulier is vereist. U vindt het formulier op de volgende link: https://travel.gov.gr/#/. - Dit is het "Passenger Locator Form" waarmee reizigers zich moeten aanmelden. - Het formulier moet voor vertrek worden ingevuld. - Elke reiziger, met uitzondering van kinderen, moet een afzonderlijk formulier invullen. Dit is met name het geval wanneer reizigers niet tot hetzelfde huishouden behoren. - Na succesvolle registratie ontvangen reizigers een QR-code (meestal op de dag van aankomst), die zij bij binnenkomst in elektronische of geprinte vorm moeten tonen. Wie geen code kan tonen, krijgt een boete. - Reizigers die per veerboot aankomen, moeten ook een informatieformulier invullen dat zij van de veerbootmaatschappij ontvangen. - Sommige luchtvaartmaatschappijen eisen ook een "Passenger Locator Form" van alle passagiers voor vertrek. Gezondheidscontroles moeten bij aankomst worden verwacht. Problemen kunnen zich voordoen als reizigers ziektesymptomen vertonen. Getroffen reizigers moeten quarantainemaatregelen of inreisverboden verwachten. Als reizigers tijdens hun reis positief testen op het coronavirus, moeten ze verwachten dat er verdere maatregelen worden genomen. Maskers zijn verplicht aan de grensovergangen.
Advies voor gevaccineerde of herstellende reizigers:

- Reizigers die kunnen aantonen dat zij volledig tegen COVID-19 zijn ingeënt of van de ziekte zijn hersteld, kunnen van de testplicht worden vrijgesteld. De vereisten hiervoor zijn te vinden op de volgende link: https://link.passolution.eu/oxJ6vjds (https://link.passolution.eu/oxJ6vjds). Het is mogelijk dat de gekozen luchtvaartmaatschappij nog een test eist. - Voor reizigers uit Montenegro geldt een speciale regel: zij mogen het land alleen binnenkomen als zij naast het vaccinatiebewijs een negatieve PCR-test van niet meer dan 72 uur oud kunnen overleggen. - Bovendien kunnen gevaccineerde en herstelde personen uit landen waar bij aankomst ter plaatse een test moet worden uitgevoerd, van deze verplichting worden vrijgesteld indien zij aan bovengenoemde voorwaarden voldoen.
Doorgang:

Doorvoer is tot nader order slechts gedeeltelijk mogelijk. Er zullen beperkingen zijn bij sommige grensovergangen. Voor meer informatie, zie: https://travel.gov.gr/#/ (https://travel.gov.gr/#/).

Belangrijk op de plaats van bestemming:

Er zullen beperkingen zijn op het openbare leven. Deze zijn tot nader order van toepassing. Regionale verschillen binnen het land kunnen zich te allen tijde voordoen. Griekenland heeft verschillende zones afgekondigd, afhankelijk van de besmettingssituatie, waarin beperkingen van uiteenlopende strengheid gelden: https://covid19.gov.gr/covid-map. (https://covid19.gov.gr/covid-map.) Bovendien wordt de toegang tot sommige openbare voorzieningen alleen verleend op vertoon van een bewijs van inenting of genezing.

- Vergrendeling: gedeeltelijk - Lokale avondklok: ja - nachtelijk - Hotels/vakantieverblijven: open met beperkingen - Restaurants/Cafés: open met beperkingen - Bars: open met beperkingen - Clubs: open met beperkingen - Winkels: open met beperkingen - Musea/Monumenten: open met beperkingen - Bioscopen/theaters: open met beperkingen - Stranden: open - Kerken: open met beperkingen - Openbaar vervoer: beschikbaar - Taxi's: beschikbaar, beperkt tot 3 personen - Particuliere voertuigen: beperkt aantal personen van maximaal 3 personen - Maskeringsplicht: ja - in gesloten openbare ruimten - Minimale afstand: ja - moeten worden nageleefd - Verbod op montage: ja (tot nader order)

Inreizen is met de volgende documenten mogelijk:
Paspoort
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Kinderpaspoort
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Legitimatiebewijs/Identiteitskaart
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Let er a.u.b. op dat uw reisdocumenten volledig zijn, in goede staat verkeren en over voldoende lege pagina’s beschikken.

Burgers uit het Schengengebied kunnen binnen de lidstaten vrij reizen. Het wordt aangeraden een reisdocument (paspoort/legitimatiebewijs) bij u te hebben. In individuele gevallen en in uitzonderlijke situaties kan er worden gecontroleerd en kan het zijn dat u zich moet legitimeren.


Documenten die gemeld zijn als verloren/gestolen:
Het wordt afgeraden in te reizen met documenten die als verloren/gestolen gemeld zijn. Het kan namelijk voorkomen dat deze in het systeem van de grenscontroleposten nog als verloren/gestolen staan geregistreerd; dit kan ertoe leiden dat het inreizen wordt geweigerd.

Eisen van de luchtvaartmaatschappij:
Win a.u.b. voorafgaand aan de reis informatie in bij uw luchtvaartmaatschappij met betrekking tot de mee te nemen documenten. In sommige gevallen wijken de eisen van de luchtvaartmaatschappijen af van de wettelijke bepalingen.

Minderjarigen hebben een eigen identiteitsbewijs nodig en de toestemming van degene die belast is met het ouderlijk gezag indien ze alleen reizen of door slechts één ouder worden begeleid.
Tevens hebben minderjarige reizigers het volgende nodig:
- Een officieel gecertificeerde toestemmingsverklaring (alleen voor minderjarigen die alleen reizen)

Autohuur in Griekenland tijdens corona

In Griekenland gelden op dit moment de volgende regels:

- Voertuig tot 5 zitplaatsen: 1 bestuurder + 4 passagiers
- Voertuig tot 7 zitplaatsen: 1 bestuurder + 5 passagiers
- Voertuig tot 9 zitplaatsen: 1 bestuurder + 7 passagiers

Reisinformatie Portugal

Bestemming Portugal / nationaliteit België

Inreisvereisten

Coronavirus: De inschrijving is gedeeltelijk mogelijk. Reizigers uit de volgende lijst kunnen zich aanmelden: https://imigrante.sef.pt/en/covid-19/faqs/#1621260487902-d902626b-0431.

Reizigers die voor het begin van de reis buiten de toegestane landen zijn geweest, moeten quarantainemaatregelen of weigering van toegang verwachten. Dit betreft de laatste 14 dagen voor de invoer.

Reizen binnen het land:

Reizen binnen het land is toegestaan. Voor lucht- en zeereizen kan echter een digitaal COVID-certificaat of een gelijkwaardig bewijs worden gevraagd.

Quarantainemaatregelen:

Bij binnenkomst worden quarantainemaatregelen van maximaal 14 dagen toegepast. Deze zijn geldig tot nader order.

- Dit geldt voor reizigers uit landen met een incidentie van 500 of meer gevallen per 100.000 inwoners. - Bovendien is quarantaine in principe van toepassing op eerder verblijf in Zuid-Afrika, India of Nepal in de laatste 14 dagen voor binnenkomst. - Quarantaine kan in eigen land of in door de overheid toegewezen accommodatie. - Reizigers die in quarantaine moeten, moeten ook het volgende formulier invullen: https://travel.sef.pt/Forms/Default.aspx (https://travel.sef.pt/Forms/Default.aspx).
Belangrijk bij binnenkomst:

Een negatieve COVID-19 test is vereist.

- Alle reizigers moeten een negatieve nucleïnezuuramplificatietest, bijvoorbeeld met de PCR-methode, of een negatieve antigeentest ondergaan om Portugal binnen te komen. - De PCR-test mag bij vertrek niet ouder zijn dan 72 uur en de antigeentest niet ouder dan 48 uur. - Het digitale COVID-certificaat van de EU wordt erkend. - Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van de testplicht. Een inschrijvingsformulier/gezondheidsformulier is vereist. U vindt het formulier op de volgende link: https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card. Dit geldt voor alle luchtreizigers. Gezondheidscontroles moeten bij aankomst worden verwacht. Problemen kunnen zich voordoen als reizigers ziektesymptomen vertonen. Getroffen reizigers moeten quarantainemaatregelen of inreisverboden verwachten. Als reizigers tijdens hun reis positief testen op het coronavirus, moeten ze verwachten dat er verdere maatregelen worden genomen. Maskers zijn verplicht aan de grensovergangen.

Madeira
- Reizigers naar Madeira moeten een gezondheidsverklaring overleggen. Het desbetreffende onlineformulier moet binnen 12 tot 48 uur voor de binnenkomst worden ingevuld: https://madeirasafe.com/#/login (https://madeirasafe.com/#/login). - Reizigers hebben een negatieve PCR-test nodig die niet meer dan 72 uur oud is. Indien zij dit niet kunnen voorleggen, moeten zij ter plaatse worden getest en het resultaat in zelfisolatie afwachten. Dit geldt echter alleen voor reizigers met een rechtstreekse vlucht naar Madeira; als zij een tussenlanding op het vasteland hebben, moet vooraf een negatieve test worden voorgelegd. - Voor binnenkomst over zee op een cruiseschip wordt gewoonlijk ook een antigeentest van niet meer dan 48 uur oud erkend, maar reizigers moeten dit bij hun rederij navragen. - Reizigers die naar Madeira willen reizen na een eerder verblijf op het vasteland kunnen zich op het vasteland al gratis laten testen op COVID-19. Daartoe moet onder meer het vliegticket voor de verdere reis worden overgelegd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de bevoegde autoriteiten. - Voor reizen tussen de luchthaven van Madeira of de haven van Funchal en Porto Santo is een negatieve snelle antigeentest vereist die niet meer dan 48 uur oud is. - Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testen. - Testcertificaten moeten in het Engels worden bijgevoegd en afgedrukt. Ze moeten ook van tevoren worden ingediend via de madeirasafe.com app. - Het digitale COVID-certificaat van de EU wordt aanvaard als bewijs.

Azoren
- Reizigers naar de Azoren moeten een gezondheidsverklaring overleggen. Het formulier moet 72 uur voor de intocht online worden ingevuld: https://mysafeazores.com/. (https://mysafeazores.com/.) Het formulier moet ook worden ingevuld voor reizen tussen de eilanden. - Voor toegang tot de Azoren moeten reizigers een negatieve PCR-test hebben, niet ouder dan 72 uur, of een negatieve antigeentest, niet ouder dan 48 uur. - Indien reizigers geen test kunnen overleggen, moeten zij zich ter plaatse laten testen en in zelfisolatie op de uitslag wachten. Dit geldt echter alleen voor reizigers met een rechtstreekse vlucht naar de Azoren; in geval van een tussenlanding op het vasteland moet vooraf een negatieve test worden overgelegd. - Reizigers die na een tussenstop op het vasteland naar de Azoren willen reizen, kunnen op het vasteland al gratis op COVID-19 worden getest. Daartoe moet onder meer het vliegticket voor de verdere reis worden overgelegd. Neem voor nadere informatie contact op met de bevoegde autoriteiten. - Afhankelijk van de risicoclassificatie op de afzonderlijke eilanden, kunnen ook tests vereist zijn voor reizen tussen de eilanden. Voor meer informatie, zie de volgende link: https://www.visitazores.com/en/restrictions (https://www.visitazores.com/en/restrictions). - Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van de testplicht. - Het digitale COVID-certificaat van de EU zal als bewijs worden aanvaard. - Cruises zijn weer mogelijk, maar walverlof zal alleen worden toegestaan als onderdeel van georganiseerde groepsexcursies.
Advies voor gevaccineerde of herstellende reizigers:

Vasteland
- Houders van het digitale COVID-certificaat van de EU kunnen zich vrijstellen van de test- en, indien van toepassing, quarantaineverplichting. - Bovendien kunnen reizigers uit het VK worden vrijgesteld van de quarantaineverplichting als zij kunnen aantonen dat zij volledig zijn ingeënt. Zij moeten ten minste 14 dagen voor de reis volledig zijn ingeënt met een door de EU goedgekeurd vaccin.

Madeira
- Gevaccineerde en herstelde personen kunnen worden vrijgesteld van de testverplichting. - Relevante medische certificaten moeten in het Engels zijn, geprint en ook ingediend via de app madeirasafe.com. - Welke vaccinatie- en herstelcertificaten worden erkend, is te vinden op de volgende link: http://www.visitmadeira.pt/de-de/nutzliche-info/corona-virus-(covid-19)/informatie-covid-19. (http://www.visitmadeira.pt/de-de/nutzliche-info/corona-virus-(covid-19)/informatie-covid-19.)

Azoren
- Houders van het digitale COVID-certificaat van de EU kunnen worden vrijgesteld van de test- en toelatingsverplichting. - Gevaccineerden die niet in het bezit zijn van het digitale COVID-certificaat van de EU, kunnen worden vrijgesteld van de testverplichting als zij een bewijs van vaccinatie kunnen overleggen dat aan de volgende eisen voldoet: https://www.visitazores.com/en/trip-info (https://www.visitazores.com/en/trip-info).
Doorgang:

Doorvoer is tot nader order slechts gedeeltelijk mogelijk. Informeer bij uw luchtvaartmaatschappij naar de vereiste maatregelen. Transitpassagiers moeten ook verplicht worden getest.

Belangrijk op de plaats van bestemming:

Er zullen beperkingen zijn op het openbare leven. Deze zijn tot nader order van toepassing. Regionale verschillen binnen het land kunnen zich te allen tijde voordoen. Om sommige openbare voorzieningen te bezoeken, is een digitaal COVID-certificaat van de EU of een negatief testcertificaat vereist. Een overzicht van de huidige maatregelen is te vinden op de volgende link: https://covid19estamoson.gov.pt/lista-de-concelhos-nivel-de-risco/ (https://covid19estamoson.gov.pt/lista-de-concelhos-nivel-de-risco/).

- Noodtoestand: ja - Lokale avondklok: ja - nachtelijk - Hotels/vakantieverblijven: open - Restaurants/Cafés: open met beperkingen - Bars: open met beperkingen - Clubs: open met beperkingen - Winkels: open met beperkingen - Musea/Monumenten: open met beperkingen - Bioscopen/theaters: open met beperkingen - Stranden: open met beperkingen * de bezoekersbelasting en de geldende regels op specifieke stranden kunnen worden gecontroleerd op de volgende link: https://infopraia.apambiente.pt/rules/ (https://infopraia.apambiente.pt/rules/) - Kerken: open met beperkingen - Openbaar vervoer: beschikbaar - Maskeringsplicht: ja * in openbaar vervoer, evenementenlocaties en grootschalige winkels - Minimale afstand: 2.00 Meter - Verbod op montage: gedeeltelijk - App: https://apps.apple.com/de/app/id1519479652 (https://apps.apple.com/de/app/id1519479652)

Inreizen is met de volgende documenten mogelijk:
Paspoort
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Noodpaspoort
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Kinderpaspoort
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Legitimatiebewijs/Identiteitskaart
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Voorlopig legitimatiebewijs
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Let er a.u.b. op dat uw reisdocumenten volledig zijn, in goede staat verkeren en over voldoende lege pagina’s beschikken.

Burgers uit het Schengengebied kunnen binnen de lidstaten vrij reizen. Het wordt aangeraden een reisdocument (paspoort/legitimatiebewijs) bij u te hebben. In individuele gevallen en in uitzonderlijke situaties kan er worden gecontroleerd en kan het zijn dat u zich moet legitimeren.


Minderjarigen:
Minderjarigen hebben een eigen identiteitsbewijs nodig en moeten kunnen bewijzen dat ze toestemming hebben van degene die belast is met het ouderlijk gezag indien ze alleen reizen of door slechts één ouder worden begeleid.

Documenten die gemeld zijn als verloren/gestolen:
Het wordt afgeraden in te reizen met documenten die als verloren/gestolen gemeld zijn. Het kan namelijk voorkomen dat deze in het systeem van de grenscontroleposten nog als verloren/gestolen staan geregistreerd; dit kan ertoe leiden dat het inreizen wordt geweigerd.

Eisen van de luchtvaartmaatschappij:
Win a.u.b. voorafgaand aan de reis informatie in bij uw luchtvaartmaatschappij met betrekking tot de mee te nemen documenten. In sommige gevallen wijken de eisen van de luchtvaartmaatschappijen af van de wettelijke bepalingen.

Autohuur in Portugal tijdens corona

Reis je niet met je eigen gezin? Dan is het dragen van een mondkapje in de huurauto verplicht. In de huurauto hoeft geen afstand gehouden te worden. Je kunt in alle gevallen gewoon met de normale bezetting plaatsnemen in de huurauto.