Privacy verklaring

Door gebruik van onze website ga je akkoord met het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Sunny Cars verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG).

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voor jou betekent dit dat die informatie direct over jou gaat of deze informatie naar jou te herleiden is. Dit kan bijvoorbeeld over jouw naam, geboortedatum en adres gaan, maar ook jouw e-mailadres en telefoonnummer is een persoonsgegeven.

Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met jouw persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is dus een heel ruim begrip. Handelingen die er in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Cookies en websitegebruik

Sunny Cars gebruikt essentiële cookies, functionele cookies, analyse cookies en marketing cookies. Essentiële cookies zorgen ervoor dat een website goed functioneert. Hiermee worden bijvoorbeeld je browserinstellingen voor een optimale weergave voor onze website uitgelezen, wordt ervoor gezorgd dat je video’s kunt bekijken, wordt bijgehouden welke taalinstelling je hebt geselecteerd, en wordt mogelijk gemaakt dat wat jij invult in tekstvelden bewaard blijft.

Functionele cookies zorgen er voor dat een website zich informatie herinneren die de aard beïnvloedt hoe een website zich gedraagt of hoe de website er uitziet, bijvoorbeeld de taal waaraan u de voorkeur geeft of de regio waar u zich bevindt.

Analyse cookies heplen websitebezitters te begrijpen hoe bezoekers met websites interageren, door op anonieme wijze informatie te verzamelen en statistisch te analyseren.

Daarnaast maakt Sunny Cars gebruik van marketing cookies om de website te verbeteren en om onze producten en diensten beter te laten aansluiten bij je voorkeuren. 

Daarvoor wordt de volgende informatie verzameld:

 • Welke pagina’s bezoekers op deze website bezoeken;
 • De volgorde waarin bezoekers pagina’s bezoeken;
 • Hoe lang een bezoeker de website bezoekt;
 • Wanneer (datum en tijd) een bezoeker de website bezoekt;
 • IP-adres.

Een cookie identificeert geen persoonlijke informatie, maar informatie over je computergebruik. Het afwijzen van cookies zal echter een negatieve invloed hebben op de functionaliteit en de bruikbaarheid van de website.

Meer informatie over het gebruik van cookies

Doelen van de verwerking

Wij verwerken jouw gegevens om één of meerdere van de volgende redenen:

 • De gegevens zijn nodig om te kunnen beslissen of wij een reserveringsovereenkomst met jou kunnen/willen aangaan (precontractuele maatregelen);
 • De gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van een reserveringsovereenkomst;
 • De gegevens zijn voor ons nodig om te voldoen aan een wettelijke plicht (Voorbeeld: fiscaalbewaarplicht of identificatieplicht);
 • In geval van online solliciteren: de gegevens zijn nodig om te kunnen beslissen of wij een arbeidsovereenkomst met jou willen aangaan;
 • Het is in het gerechtvaardigde belang van ons of van derden, en deze belangen wegen zwaarder dan jouw belangen of rechten.
  • Voorbeeld: Door goed naar je persoonsgegevens te kijken, begrijpen we beter wat je interesses zijn. Zo proberen we te voorspellen in welke andere producten, diensten en informatie je wellicht geïnteresseerd bent. En kunnen we onze marketingcommunicatie relevanter en interessanter voor je maken.

Verwerkte persoonsgegevens

Op onze website bieden wij verschillende diensten aan. Zo kan je op onze website gebruik maken van ons boekings- en reserveringsysteem; via een contactformulier contact met ons opnemen; online solliciteren; gebruik maken van ons blog; een account aanmaken; abonneren op onze nieuwsbrief; en gebruik maken van betalingsdiensten. Hieronder bespreken we per dienst welke persoonsgegevens er van jou worden verwerkt.

Het bezoeken van de website

Als je onze website bezoekt (zonder Sunny account) dan verwerken wij van jou de volgende gegevens:

 • IP-adressen.

Als je onze website bezoekt (met Sunny account) dan verwerken wij van jou de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Wachtwoord;
 • Aanspreektitel (geslacht);
 • IP-adres;
 • Optioneel: telefoonnummer en geboortedatum.

Gebruik van ons boekings- en reserveringssysteem

Op onze website bieden wij een boekingsportaal voor reserveringen van huurauto´s aan. De volgende persoonsgegevens worden tijdens het onlineboekingsproces geregistreerd:

 • NAW-gegevens van de bestuurder;
 • Leeftijd van de bestuurder;
 • E-mailadres;
 • Betalingswijze en betalingsgegevens;
 • IP-adres;
 • Reserveringsnummer;

Optioneel:

 • Telefoonnummer;
 • Vluchtgegevens.

Gebruik van online registratiepagina voor de services Geen Waarborg, Fastlane en Online Check-in

Wanneer u een of meer van deze services reserveert, verzamelen en verwerken wij ook de volgende gegevens die u in het kader van deze huurautoboeking verstrekt:

 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Rijbewijsgegevens hoofdbestuurder:
 • Rijbewijsnummer
 • Land van afgifte
 • Afgiftedatum
 • Plaats van afgifte
 • Identiteitsdocument hoofbestuurder
 • Documentnummer
 • Land van afgifte
 • Afgiftedatum
 • Afgegeven door
 • Geldigheidsdatum
 • Adres ter plaatse
 • Mobiele telefoonnummer (bijvoorbeeld bij adresaflevering)

Bij het gebruik van de online registratie worden alle gegevens die u gewoonlijk aan ter plaatse aan de lokale wagenparkaanbieder verstrekt, al van tevoren versleuteld aan hen doorgegeven. Dit betekent dat u uw voertuig direct na aankomst ontvangt.

Het kan voorkomen dat Sunny Cars uw gegevens verstrekt aan een land buiten de EER waar geen adequate beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Het verstrekken van uw persoonsgegevens zal dan plaatsvinden op basis van Artikel 49 van de AVG. Onze lokale partners hebben zich er in die specifieke gevallen toe verplicht de gegevens alleen te gebruiken voor het overeengekomen doel.

Contactformulieren, chat en email contact

Op onze website vind je een contactformulier en een chatmodule die voor de elektronische contactopname gebruikt kunnen worden. Maak je gebruik van deze mogelijkheid, dan worden de in het invoervenster ingegeven gegevens naar ons gestuurd en bij ons opgeslagen.

Meer informatie over de verwerking van bij een elektronische contactopname ingevoerde gegevens  

Commentaar geven op onze blog

Op ons openbaar blog kunnen lezers commentaren en blog-bijdragen geven. De persoonsgegevens van de persoon die commentaar geeft wordt geregistreerd en verwerkt. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Jouw gebruikersnaam;
 • Datum en tijdstip van je commentaar;
 • Jouw IP-adres;
 • Jouw e-mailadres.

Wij verwerken bovenstaande gegevens om misbruik van de blog-dienst te voorkomen.

Maak een account aan

Tijdens het online boekingsproces en/of tijdens het online registratieproces kun je een My Sunny account aanmaken. Hiermee kun je jouw reservering beheren en bij een volgende boeking kun je de opgeslagen gegevens opnieuw gebruiken. Met een My Sunny account ontvang je bovendien regelmatig kortingscodes van ons. De volgende gegevens worden tijdens het online boekingsproces geregistreerd:

 • E-mailadres;
 • Wachtwoord;
 • Aanspreektitel (geslacht);
 • Voor- en achternaam;
 • Adres (straat en huisnummer, postcode en plaats);
 • Taal;
 • Telefoonnummer
 • Optioneel: geboortedatum.

Aanvullend worden de volgende gegevens tijdens het online registratieproces geregistreerd:

 • Rijbewijsgegevens hoofdbestuurder:
  • Rijbewijsnummer
  • Land van afgifte
  • Afgiftedatum
  • Plaats van afgifte
 • Identiteitsdocument hoofbestuurder:
  • Documentnummer
  • Land van afgifte
  • Afgiftedatum
  • Afgegeven door
  • Geldigheidsdatum
 • Adres ter plaatse
 • Mobiele telefoonnumer

Wanneer je geen My Sunny kortingscodes wenst te ontvangen kun je dit doorgeven via nodiscount@sunnycars.nl. Wanneer je je gehele My Sunny account wenst te verwijderen, kun je dit doorgeven via gegevensbescherming@sunnycars.nl.

Gebruik van de Sunny2go-app

Wanneer u een huurauto heeft gereserveerd, kunt u via de Sunny2go app gebruik maken van extra diensten rondom uw boeking.

Lees meer over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de Sunny2go-app

Abonnement op onze nieuwsbrief

Op onze website kun je je gratis inschrijven voor onze nieuwsbrief. Daarbij worden bij de aanmelding voor de nieuwsbrief gegevens uit het invoervenster naar ons gestuurd en bij ons opgeslagen. Bij de aanmelding worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • E-mailadres;
 • Abonneenummer;
 • IP-adres van de gebruiker;
 • Herkomst van de registratie;
 • Datum en tijdstip van aanmelding;
 • Datum en tijdstip van toestemming voor de Double Opt-In;
 • Tekst aanmelding (toestemmingstekst);
 • Status van de aanmelding.

Om de nieuwsbrief naar je te sturen gebruiken wij jouw e-mailadres. Jouw andere gegevens, die tijdens de aanmelding voor de nieuwsbrief zijn opgeslagen, dienen ervoor dat de gegeven toestemming kan worden aangetoond.

In iedere nieuwsbrief bevindt zich een afmeldlink. Afmelden voor de nieuwsbrief kan dus op ieder gewenst moment gedaan worden!

Gebruik van betalingsdiensten

Bij bepaalde betalingswijzen word je tijdens de betalingsprocedure naar de website van de aanbieder van de betalingsdiensten doorgestuurd. De verwerking van gegevens vindt dan door de aanbieder van de betalingsdiensten plaats.

Online solliciteren

Je hebt de mogelijkheid om te solliciteren via e-mail of via onze website.Wij verwerken de persoonsgegevens, die jij ons tijdens een online sollicitatie toestuurt, uitsluitend om de sollicitatieprocedure uit te voeren. Tijdens de sollicitatieprocedure worden de volgende gegevens van jou door ons verwerkt:

 • E-mailadres;
 • Sollicitatiedocumenten;
 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer.

Als het sollicitatietraject niet succesvol wordt afgesloten zullen wij jouw sollicitatiegegevens binnen vier weken na beëindiging van het traject vernietigen, tenzij jij ons toestemming geeft om jouw sollicitatiebrief langer te bewaren. In dat laatste geval zullen wij jouw sollicitatiegegevens uiterlijk één jaar na het beëindigen van het sollicitatietraject vernietigen.

Gebruik van third-party applicaties

Zoals vele andere ondernemingen gebruiken wij uitbreidingen van derde-aanbieders (sociale media, analysetools, marketingtools, etc.). Hierbij kunnen persoonsgegevens (bijvoorbeeld IP-nummers, informatie uit gepseudonomiseerde cookies, geodata, gepseudonomiseerde e-mail adressen etc.) aan de derde-aanbieders doorgegeven of geautomatiseerd doorgestuurd worden. Aard, omvang, doel en duur van deze verwerkingen van persoonsgegevens kunnen daarbij van geval tot geval afwijken.

Het bewaren van jouw persoonsgegevens

Bij het bewaren van persoonsgegevens is ons uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. Meer bepaald bewaren we persoonsgegevens die we verkrijgen in het kader van boekingen, aankopen of ter uitvoering van andere overeenkomsten voor zo lang als nodig om je boeking(en) af te handelen. Voor zover die er zijn nemen wij de wettelijke bewaartermijnen in acht.

Security

Sunny Cars zorgt ervoor dat je persoonsgegevens beschermd zijn. We werken continue aan het verbeteren van onze maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaring en aanpassing van enige aard te voorkomen.

Leveranciers en (sub)verwerkers

Om onze producten en diensten te kunnen aanbieden, maken we gebruik van de diensten van leveranciers en (sub)verwerkers. Persoonsgegevens worden alleen met deze partijen gedeeld, als daarvoor een formele grondslag aanwezig is en dit nodig is voor de levering en uitvoering van onze producten en diensten. We schakelen alleen leveranciers en (sub)verwerkers in die aantoonbaar kunnen maken dat jouw persoonsgegevens goed beschermd worden en worden verwerkt binnen gebieden waar een passend beveiligingsniveau is ingericht, zoals verplicht door de AVG.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage en correctie van je persoonsgegevens, maar ook het recht op gegevensexport, verwijdering, beperking van verwerking, bezwaar, en vergetelheid. Daarom hebben wij processen ingericht om je gebruik te laten maken van je rechten.

Meer informatie over uw rechten als betrokken persoon

Contact informatie

Voor het uitoefenen van jouw rechten, zoals beschreven in deze privacyverklaring, kun je contact opnemen met:

Dr. Eddie Kohfeldt
Paul-Gerhardt-Allee 42
81245 München
Duitsland
E-mail: gegevensbescherming@sunnycars.nl

We zullen deze verzoeken afhandelen met inachtneming van de contractuele afspraken en relevante nationale wetgeving. Als je meer wilt weten over hoe Sunny Cars omgaat met jouw persoonsgegevens, stuur dan een bericht naar gegevensbescherming@sunnycars.nl.

Disclaimer

Typ- en spelfouten voorbehouden. Sunny Cars behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij moedigen je aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in november 2022.